“Invent revizija” doo, pruža usluge revizije finansijskih izveštaja i druge vrste revizije kao što su:
       • revizija finansijskih izveštaja;
       • revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja;
       • revizija po osnovu dokapitalizacije;
       • pregled finansijskih izveštaja;
       • revizija donatorskih projekata;
       • revizija poslovanja

 “Invent revizija” doo je osnovana takođe i za pružanje računovodstvenog i poreskog konsaltinga.

Trudimo se da posvetimo dužnu pažnju svim klijentima i na taj način zadobijemo njihovo poverenje. Naša preporuka je lični kontakt sa klijentom i poštovanje vremena i zahteva klijenta ne ugrožavajući pri tome osnovne revizorske principe.

 

 

O NAMA   ◊   USLUGE   ◊   KLIJENTI   ◊   ZAHTEV ZA REVIZIJOM   ◊   KONTAKT
Copyright 2009-2017. © Invent Revizija, Novi Sad   ◊  Tel. 021 472-98-30   ◊   E-mail