"Invent revizija" d.o.o.
Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting
Branimira Ćosića 2/III
21000 Novi Sad, Srbija

Matični broj: 20428619
PIB: 105658555
Tekući račun: 310-17186-65

Telefon:  021 382-69-39
E-mail:  info@inventrevizija.com

Gordana Japundžić: 063/8467-888
Jovan Marinković: 061/1430-310
Svetlana Gogić: 064/3389-030

 
O NAMA   ◊   USLUGE   ◊   KLIJENTI   ◊   ZAHTEV ZA REVIZIJOM   ◊   KONTAKT
Copyright 2009-2017. © Invent Revizija, Novi Sad   ◊  Tel. 021 382-69-39   ◊   E-mail