Društvo za reviziju računovodstvo i konsalting "Invent revizija" doo Novi Sad osnovano je 2008. godine kada je i upisano kod Agencije za privredne registre. Osnovano je s ciljem obavljanja poslova revizije, računovodstva i konsaltinga u skladu s Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Rešenjem broj 023-02-00259/2008-16  iz iste godine, "Invent revizija" je dobila dozvolu za obavljanje poslova revizije od strane Ministarstva finansija Republike Srbije (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji "Sl. glasnik RS" 46/2006).

Rešenjem broj 401-00-3077/2016-16  iz 2016 godine, "Invent revizija" je dobila dozvolu za rad za obavljanje poslova revizije od strane Ministarstva finansija Republike Srbije (u skladu sa Zakonom o reviziji "Sl. glasnik RS" 62/2013).

Oblast naše delatnosti je:
       • usluge revizije finansijskih izveštaja i ostale revizorske usluge;
       • finansijski konsalting;
       • računovodstvene usluge.

Klijenti "Invent revizija" doo su iz raznih privrednih delatnosti: industrija, trgovina, poljoprivreda, transport, komunalne delatnosti, udruženja građana.

Naš revizorski tim ima potrebno stručno znanje i iskustvo i permanentno prolazi kroz obuku i edukaciju neophodnu za obavljanje revizije finansijskih izveštaja.

Reviziju obavljamo u dogovorenom i planiranom roku sa klijentom

Naš tim
"Invent revizija" doo zapošljava dva ovlašćena revizora:
       • Gordana Japundžić,
          licencirani ovlašćeni revizor sa radnim iskustvom u reviziji više od 20 godina
       • Jovan Marinković
          licencirani ovlašćeni revizor sa radnim iskustvom u reviziji više od 5 godina

Ostali članovi revizorskog tima, pre svega Svetlana Gogić, diplomirani inženjer menadžmenta-master, koja se revizijom bavi više od 10 godina, poseduju praktično iskustvo u radu.

Posetite nas.
U ličnom kontaktu saznajte detalje vezane za delatnost koju obavljamo.

O NAMA   ◊   USLUGE   ◊   KLIJENTI   ◊   ZAHTEV ZA REVIZIJOM   ◊   KONTAKT
Copyright 2009-2017. © Invent Revizija, Novi Sad   ◊  Tel. 021 382-69-39   ◊   E-mail